Dla firm

 

Bazując na naszej wiedzy i dotychczasowym doświadczeniu zajmujemy się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych z wielu branż.

Prowadzimy sprawy o charakterze formalno – organizacyjnym, sprawy związane z przedmiotem działalności firmy oraz sprawy pracownicze, świadczymy szeroko rozumianą obsługę prawną firmy, zwłaszcza obsługę prawną spółek prawa handlowego.

 

Proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie m.in.:

1 Przygotowanie opinii prawnych na piśmie według życzenia Zleceniodawcy w bieżących sprawach przedsiębiorstwa;

2 Opracowywanie pism wymagających argumentacji prawnej;

3 Przygotowanie bądź opiniowanie projektów umów;

4 Prowadzenie spraw sądowych we wszystkich instancjach;

5 Prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracjioraz sądami administracyjnymi;

6 Udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;

7 Kompleksowa pomoc przy zakładaniu i likwidacji firmy w tym w szczególnościSpółek prawa handlowego.