Mediacje

 
Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której trzecia strona - mediator - pomaga uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.
 
Mediator pomaga przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dba aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspiera strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu z niej wyjścia, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające, sensowne i uczciwe.
 
Uznając, że strony same są ekspertami od swoich własnych potrzeb, mediator nie rozstrzyga, nie doradza stronom, nie podejmuje za nie decyzji ani nie rozwiązuje problemu, ale poprzez dbałość o proceduralną warstwę rozmów, wspiera strony w dojściu do ugody. Ostateczne decyzje bowiem podejmują sami zainteresowani.
 
 

Etapy

 

Mediacja składa się najczęściej z dwóch etapów:

1 Spotkania wstępnego.       2 Właściwej mediacji.

W trakcie wstępnego spotkania informacyjnego mediator przedstawia stronom zasady mediacji, kwalifikuje dany problem do mediacji oraz odpowiada na pytania stron tak, aby uczestnicy mogli podjąć decyzję o jej rozpoczęciu. Kiedy taką decyzję podejmą, uczestnicy wspólnie z mediatorem ustalają termin właściwego spotkania mediacyjnego lub też od razu - na tym samym spotkaniu - rozpoczynają pracę nad sprawami, z którymi przychodzą strony.

Właściwe sesje mediacyjne obejmują współpracę w zidentyfikowaniu głównych obszarów konfliktu i oczekiwań stron, a następnie zbadaniu dostępnych możliwości rozwiązań i pomocy w wyborze najkorzystniejszych dla obu zainteresowanych.

Porozumienie wypracowane wspólnie w trakcie mediacji jest spisywane z pomocą mediatora Jeśli sprawa jest kierowana z sądu, porozumienie zawarte w mediacji włączane jest do postanowienia sądowego (np. w przypadku postępowania rozwodowego).

Rodzaje mediacji

 

Mediacje gospodarcze

Mediacje prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w zakresie rozwiązywania konfliktów dotyczących m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych kwestii w obrębie sporów wnoszonych do Sadów Gospodarczych.

Mediacje cywilne

Mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami, w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku dorobkowego, podziału współwłasności, podziału spadku, kontraktów menadżerskich oraz w innych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.

Mediacje pracownicze

Mediacje prowadzone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w zakresie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie, mobbing, kontrakty menadżerskie, równe traktowanie w zatrudnieniu oraz w innych sprawach wnoszonych do Sądów Pracy.

Mediacje rodzinne

Pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi (konstruowanie planów wychowawczych), alimentacji, ustalania zasad kontaktu z małoletnimi dziećmi, ustalania zasad kontaktu pomiędzy rodzicami i innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

Mediacje prywatne

Mediacje pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy firmami, w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i innych, dotyczące wyżej wymienionych zagadnień. Mediacje prywatne prowadzone są na wniosek stron, a nie w wyniku skierowania przez sąd. Mediacje prywatne prowadzone są najczęściej, zanim konflikt zostanie skierowany na drogę sądową, moga byc także prowadzone równoległe do postępowania sądowego.